Select Page

Aktivera kroppens självläkande kraft

(fri att kopiera)

”Tänk om jag berättade för dig att det minst viktiga för din hälsa är att ta hand om din kropp … och att det finns andra faktorer som är viktigare för att du ska vara riktigt frisk och vital? Tänk om nyckeln till hälsa inte bara handlar om att äta näringsrik mat, motionera varje dag, sova åtta timmar, ta dina vitaminer, balansera hormonerna eller gå på regelbundna hälsokontroller?
Naturligtvis är alla dessa faktorer viktiga, och till och med avgörande för att optimera din hälsa. Men tänk om det finns något annat som är ännu viktigare? Tänk om du besitter kraften att läka din kropp bara genom att förändra dina tankar och känslor?”

Så inleder läkaren Lissa Rankin sin bok Medvetandet är starkare än mediciner – vetenskapliga bevis för att du kan läka dig själv – en titel som talar för sig själv. Den medicinska vetenskapen har kommit långt. Man kan idag erbjuda allt från avancerade läkemedel, kirurgi och genteknik till organtransplantationer. Men medan vetenskapen i huvudsak fokuserat på den fysiska aspekten av sjukdom har man samtidigt glömt bort en viktig del av vår hälsa, nämligen medvetandets betydelse, det vill säga våra känslor, tankar och vår upplevelse av livet, menar Lissa Rankin.

Att det finns en koppling mellan kropp och medvetande är ingen nyhet. Många böcker har tagit upp ämnet tidigare. Det som är unikt och banbrytande med Lissa Rankins bok är det hon upptäckte vid sina omfattande efterforskningar i ämnet: Positiva tankar, känslor och övertygelser har bevisligen en inverkan på våra kroppar, men kallas inom medicinen för placeboeffekten. På motsvarande sätt kan våra tankar bryta ner vår hälsa och kallas då noceboeffekten. Utifrån sina rön har hon utarbetat en ny holistisk hälsomodell som hon presenterar i boken.

Lissa Rankin menar att dagens läkare ser ohälsa som ett rent fysiskt och mekaniskt problem som i huvudsak botas med hjälp av medicin och kirurgiska ingrepp. Lissa Rankin framhåller dock att god vård även bör innefatta att man ser över patientens livssituation för att uppnå optimal läkning. Hon skriver:

”Det är inte konstigt att hela idén om att medvetandet skulle kunna läka kroppen känns hotfull för många läkare. När allt kommer omkring har vi ägnat ett helt decennium åt att lära oss de redskap som förmodas kunna ge oss herraväldet över andra människors kroppar. Vi vill gärna tro att all tid, alla pengar och alla ansträngningar vi har lagt ner på att bli läkare inte är bortkastade. Vi har investerat mycket, både professionellt och känslomässigt, i föreställningen om att vår läkarexpertis är absolut nödvändig när något fallerar och våra patienter blir sjuka. Som läkare vill vi gärna tro att vi kan mer om din kropp än vad du själv kan. Hela det medicinska etablissemanget bygger på ett sådant synsätt.”

Lissa Rankin berättar i boken om sitt eget uppvaknade. Efter tolv års studier i konventionell medicin och åtta års kliniskt arbete hade hon blivit desillusionerad av sjukvårdssystemet, som krävde att hon tog sig an fyrtio patienter om dagen. Oftast hade hon bara sju och en halv minuter till varje patient, vilket gjorde henne frustrerad då hon inte kunde etablera en god kontakt med sina patienter och ge dem den omsorg hon egentligen skulle vilja.

Hon kände att varje arbetsdag tärde på hennes integritet och hennes egen hälsa. Hon visste vilken slags vård som hon egentligen ville ge, men blev hindrad av det system hon var en del av. Att bryta sig ut ur systemet och säga upp sig såg hon inte som någon möjlighet. Hon var ensam försörjare, hade ansvar för att betala tillbaka sina studieskulder, betala av på familjens huslån och spara till sin nyfödda dotters collegestudier.

Men inom loppet av två veckor gick hennes pappa bort i hjärntumör, hennes bror drabbades av allvarlig leversvikt och hennes hund dog. Det blev droppen som fick bägaren att rinna över. Utan varken reservplan eller trygghetsnät lämnade hon läkarjobbet och tänkte att hon aldrig mer skulle återvända. Hon sålde familjens villa, tömde pensionskontot och flyttade ut på landet för att leva ett enkelt liv med sin familj. Utifrån sitt nya perspektiv betraktade hon sin läkarutbildning och sitt arbete som läkare som ett enda stort misstag och tappade kontakten helt med sitt tidigare kall.

Efter några år av var det ändå något inom henne som längtade efter att hjälpa andra människor. På nätterna drömde hon att hon hjälpte sjuka patienter, satt vid deras sängar och lyssnade på deras berättelser. Vid den här tiden hade Lissa Rankin börjat blogga om sina erfarenheter och funderingar kring vården. Patienter och vårdpersonal inom alla kategorier började skicka sina berättelser till henne och kommenterade hennes blogg. Något inom henne vaknade till liv och hon började så smått kunna tänka sig att arbeta som läkare igen.

Hon blev sedan erbjuden ett jobb på en mindre integrativ klinik. Där hade patienterna till skillnad från hennes tidigare arbetsplats en mycket sundare livsstil eftersom den låg i ett område med många hälsomedvetna människor. De åt ekologisk mat, tränade regelbundet, tog näringstillskott och hade goda sömnvanor. Ändå var de sjuka. Det gjorde att att Lissa Rankin började fundera på om det fanns andra faktorer som gjorde att man blev sjuk.

Det var då hennes passion för frågor kring självläkning vaknade. I och med att hon hade mer tid för varje patient kunde hon skaffa sig en helhetsbild av deras liv. Och hon märkte att patienterna ofta visste inom sig vad de behövde ändra i sina liv för att bli friska. När Lissa Rankin ställde frågan ”Vad behöver du för att din kropp ska kunna läka?” så fick hon svar som, ”Jag måste byta jobb”, ”Jag måste skilja mig” eller ”Jag behöver flytta”.

Hennes passion förvandlades till en mission som gav bränsle åt flera år av efterforskningar och skrivande. Hon började läsa alla böcker hon kunde hitta om psykets och medvetandets betydelse för hälsan. Hon var helt fascinerad och uppslukad av ämnet, men eftersom ämnet var högst ovetenskapligt behövde hon hitta vetenskapliga bevis på att det inte bara var nonsens.

Många läkare får under sina arbetspass vara med om saker som omöjligt kan förklaras rent vetenskapligt. Även de mest trångsynta läkare får bevittna hur patienter blir friska även när det borde vara omöjligt. Läkare brukar inte diskutera sådana saker inför sina patienter, men det viskas om dem på sjukhusen och i konferensrummen.”

Vad Lissa Rankin upptäckte var att det redan fanns massor av forskning som tydligt visade att kroppen har en självläkande förmåga via våra tankar, känslor och övertygelser som i forskningssammanhang kallas för placeboeffekten, ett fenomen som gäckat forskarna under årtionden.

Många studier visar till exempel att vårt förtroende för läkare och våra inre föreställningar om en viss behandling spelar en avgörande roll för om en behandling är effektiv eller inte. Med andra ord är det alltså i många fall själva vårdritualen som har den läkande effekten. Om vi går till en läkare med ett hälsoproblem, får förtroende för läkaren och hans expertkunskaper, får en medicin med oss hem och blir bättre, så visar forskningen att detta ofta sker oavsett om det är ett sockerpiller vi får eller om det är en verksam medicin. Detta visar många evidensbaserade studier. Lissa Rankin argumenterar för att det måste vara tilliten för läkaren som sätter igång en kedjereaktion i kroppen som gör att vi läker. Av samma anledning är det också viktigt hur en läkare lägger fram en diagnos för en patient, då det kan bli avgörande för om en patient tillfrisknar eller inte. Läkaren har här ett större ansvar än man kan tro på den punkten, enligt Lissa Rankin. Hon visar övertygande vilken väg vi behöver gå för att sjukvården ska bli mer komplett. Det krävs ett erkännande av medvetandets betydelse för hälsan.

Lissa Rankin förklarar att våra tankar och känslor sätter igång en rad olika kemiska och hormonella reaktioner i kroppen. För att kroppen ska kunna ta hand om sjukdomar och obalanser behöver vi aktivera den så kallade avslappningsresponsen. Vår självläkningsmekanism fungerar bara optimalt när vi vilar. När vi stressar aktiveras kamp- eller flyktresponsen vilket innebär att kroppen inte har tid att till exempel bekämpa cancerceller eller reparera gamla skador. Kamp- eller flyktresponsen är till för att skydda oss och är bra att ha i olika livshotande situationer då vi verkligen behöver kämpa eller fly.

I vår moderna tid är dock problemet att stressresponsen kan aktiveras upp till 50 gånger på en dag så det är inte konstigt att kroniska sjukdomar har nått epidemiska nivåer. Varje gång vi tänker en stressande tanke eller känner oroskänslor, producerar vår hjärna skadliga, sjukdomsframkallande stresshormoner som kortisol, adrenalin och noradrenalin. När vi däremot är fyllda med positiva tankar och känslor producerar vår hjärna istället läkande hormoner såsom oxytocin, dopamin, kväveoxid och endorfiner och tillåter kroppen att börja reparera sig själv. Därför är det viktigt att observera våra tankar, känslor och föreställningar och se till att de är så positiva och harmoniska som möjligt.

Avslappningsresponsens betydelse för hälsan är en röd tråd genom Medvetandet är starkare än mediciner. Människans tillvaro har sedan industrialismen varit omvälvande och rent mentalt har vi inte har hängt med i den utvecklingen, vilket inneburit en ökad stress för de flesta. Vi har stressiga jobb, vi ska hantera många saker samtidigt, vi har allt fler ansvarsområden, vi ska vara goda föräldrar och samtidigt göra karriär, vi bombarderas av information, vi ska vara effektiva och lönsamma i allt högre grad och så vidare. När vi sedan får tid över dövar många av oss våra känslor med mat, alkohol, sociala medier och andra tröstbeteenden. Hur väl tar vi hand om våra känslor? Hur ofta slappnar vi av på riktigt i en värld som snurrar allt snabbare? Lyckligtvis finns det enkla och bevisat effektiva tekniker för hur man kan aktivera avslappningsresponsen, vilka Lissa Rankin presenterar i boken.

Lissa Rankins huvudbudskap handlar om att vi behöver få kontakt med våra autentiska jag, vår intuition och inre ledstjärna för att kunna läka. Vi kan fråga oss själva “Vad behöver jag för att bli frisk?”. I många fall vet vi inom oss vad vi måste förändra för att kunna bli friska, om vi bara vågar att stanna upp och ställa oss frågan.

Medvetandet är starkare än mediciner är en bok för dem som länge brottats med sin hälsa men inte hittat någon lösning. Det är också en bok för de inom vården som är nyfikna på en mer komplett bild av vad hälsa handlar om, vad som krävs för att människor ska hitta sina självläkande krafter, finna hälsa och må bra.