Select Page

Om förlaget

”The most ethical diet just so happens to be the most environmentally sound diet and just so happens to be the healthiest.”
― Dr Michael Greger

Soulfoods Publishing fokuserar helhjärtat på att ge ut böcker om växtbaserad och vegansk kost. Fler och fler inser hur negativ den animaliska kosten är för oss människor, djuren och miljön. Samtidigt lever gamla föreställningar kvar om att vi behöver animaliska livsmedel, trots att forskningen i decennier visat att animaliska livsmedel på olika sätt skadar hälsan och att en växtbaserad kost både kan förebygga och behandla sjukdomar. Tyvärr når informationen inte fram till den breda allmänheten, delvis på grund av stora marknadsintressen från livsmedels- och läkemedelsindustrin. Men också på grund av bristande kost- och näringskunskap hos läkare och annan vårdpersonal. Vi hoppas att våra böcker ska inspirera och ge kunskap i det nödvändiga kostskifte vi står inför. Alla blir vinnare när vi väljer växtbaserat: djur, människor och miljön.

Vi som driver Soulfoods Publishing heter Marit Mossbäck och Gunnar Fernlund. Marit har en bakgrund inom reklam och grafisk formgivning och har bland annat tidigare arbetat på Djurens Rätt som formgivare, och Gunnar Fernlund arbetar med film och rörlig grafik.

Vi väljer de mest miljövänliga lösningarna för våra produktioner. Våra böcker trycks på hos de miljöanpassade tryckerierna Narayana Press i Danmark och Stige tryckeri i Italien. Båda tryckerierna drivs till stor del av sol- och vindenergi och trycker på miljöanpassat papper.
Dessutom erbjuder vi våra senaste böcker även i digitalt format, som ju är det allra bästa alternativet ur miljösynpunkt.